Cài đặt FFMPEG trên DirectAdmin CentOS 7

Cài đặt FFMPEG trên DirectAdmin CentOS 7

FFMPEG là một framework miễn phí hàng đầu về đa phương tiện (xử lý audio, video). Nó có thể decode (giải mã), encode (mã hóa), transcode (chuyển mã), mux (ghép kênh), demux (phân kênh, tách kênh), stream (ví dụ như livestream trên youtube, facebook,..), filter (lọc) và play (chạy, phát video) rất nhiều thứ mà con người hay máy móc tạo ra.

FFMPEG hỗ trợ hầu hết các định dạng. Và nó khá là linh hoạt, có thể compile, run và chạy trên nhiều nền tảng như Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD, Solaris,…và ở trên nhiều môi trường, kiến trúc khác nhau.

Nó chứa các thư viện libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale và libswresample. Chúng có thể được sử dụng bởi ứng dụng. Cũng giống như ffmpeg, ffserver, ffplay và ffprobe được sử dụng để transcoding, streaming và playing.

FFMPEG là một phần mềm xử lý audio, video đơn giản, miễn phí và hiệu quả. Dù bạn là lập trình viên hay là một người sử dụng bình thường thì đều có thể sử dụng được FFMPEG cho những mục đích của mình.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào máy chủ VPS thông qua giao thức SSH sau đó cập nhật hệ thống với lệnh sau

yum update -y
    

Bước 2: Cài đặt FFMPEG

Khi đã SSH vào được máy chủ. Mình thử kiểm tra FFMPEG. Nếu chưa cài đặt bạn sẽ nhận được thông báo giống ảnh của mình.

Cài đặt FFMPEG trên DirectAdmin CentOS 7

Và bây giờ bạn thực hiện cài đặt như sau

wget -O ffmpeg-release-amd64-static.tar.xz https://johnvansickle.com/ffmpeg/releases/ffmpeg-release-amd64-static.tar.xz
tar xJf ffmpeg-release-amd64-static.tar.xz -C /usr/local/bin/ --strip-components=1 --no-same-owner '*/ffmpeg' '*/ffprobe'
    
Cài đặt FFMPEG trên DirectAdmin CentOS 7
Ảnh minh hoạ quá trình thực hiện

Sau khi cài đặt xong. Bạn kiểm tra với lệnh sau nhé ffmpeg -version

Cài đặt FFMPEG trên DirectAdmin CentOS 7

Như vậy là đã hoàn tất cài đặt ffmpeg, và để sử dụng chuyển đổi cơ bản bạn có thể thực hiện như sau.

Khi chuyển đổi tập tin âm thanh và video bằng ffmpeg, bạn không phải chỉ định định dạng đầu vào và đầu ra. Định dạng tệp đầu vào được tự động phát hiện và định dạng đầu ra được đoán từ phần mở rộng tệp.

  • Convert video từ mp4 to webm:
$ ffmpeg -i input.mp4 output.webm
  • Convert audio từ mp3 to ogg:
$ ffmpeg -i input.mp3 output.ogg

Specifying codecs

Bạn có thể chỉ định codec bạn muốn sử dụng với tùy chọn -c. Codec có thể là tên của bất kỳ decoder/encoder được hỗ trợ hoặc một bản sao giá trị đặc biệt chỉ đơn giản là sao chép luồng đầu vào.

  • Chuyển đổi tập tin video từ mp4 sang webm bằng cách sử dụng codec video libvpx và codec âm thanh libvorbis:
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v libvpx -c:a libvorbis output.webm
  • Chuyển đổi tập tin âm thanh từ mp3 sang ogg được mã hóa bằng codec libopus.
$ ffmpeg -i input.mp3 -c:a libopus output.ogg

Bạn đã cài đặt thành công FFmpeg trên DirectAdmin CentOS 7. Bây giờ bạn có thể truy cập trang Tài liệu FFmpeg chính thức và tìm hiểu cách sử dụng FFmpeg để chuyển đổi và các tệp video và âm thanh của bạn

Bài liên quan