Di chuyển tên miền từ User này sang User khác trên DirectAdmin

Xìn chào các bạn đang xem blog cá nhân của mình. Ở bài viết này mình xin chia sẻ đến bạn cách Di chuyển tên miền từ User này sang User khác trên DirectAdmin.

Giả sử bạn có tên miền đang nằm ở user này, và bạn muốn di chuyển sang user khác thì phải làm sao?. Có thể bạn đang nghỉ đến việc thực hiện backup và restore. Xoá domain ở user này mang qua user khác addon vào đúng không. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian cho bạn. Hãy tham khảo cách này của mình để thực hiện nhé.

move user directadmin

Ở ví dụ này mình đang có 2 user với 2 tên miền tương ứng như sau. Và mình sẽ thực hiện move sang user khác.

  • User quandt: có tên miền là dotrungquan.site
  • User quanlab có tên miền là dotrungquan.lab

Mình sẽ di chuyển tên miền dotrungquan.site từ user quandt sang quanlab

Screenshot 2021 08 12 at 13.11.04

Đầu tiên bạn hãy SSH vào máy chủ VPS với user root. Sau đó bạn thực hiện di chuyển vào thư mục scripts và sử dụng script có sẵn của DirectAdmin là move_domain.sh để di chuyển.

cd /usr/local/directadmin/scripts
./move_domain.sh domain.com olduser newuser

Screenshot 2021 08 12 at 13.12.16

Và kết quả bên dưới mình đã di chuyển thành công tên miền từ user này sang user khác hoàn tất. Bước tiếp theo bạn hãy mở file config database của website và thực hiện sửa tên user cũ bằng user mới để không bị lỗi kết nối Database nhé.

Screenshot 2021 08 12 at 13.18.06

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nguồn tham khảo: https://help.directadmin.com/item.php?id=58

Bài liên quan