Nâng cấp lên MariaDB 10.6 trên DirectAdmin

Nâng cấp lên MariaDB 10.6 trên DirectAdmin

Vào ngày 26/4/2021 MariaDB cho ra mắt phiên bản MariaDB 10.6 Alpha đầu tiên và hiện tại đã có bản Stable được cập nhật vào ngày 6/8/2021. Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn nâng cấp lên MariaDB 10.6 trên DirectAdmin.

  • Những thay đổi trên MariaDB 10.6

Bước 1: SSH vào máy chủ

Để nâng cấp MariaDB trên DirectAdmin, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

  • Hướng dẫn SSH vào máy chủ Linux

Bước 2: Nâng cấp lên MariaDB 10.6

mysqld -V
CleanShot 2021 10 30 at 11.05.27@2x
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set mariadb 10.6
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
./build mariadb

Chú thích lệnh:

  • Lệnh 1: Di chuyển vào thư mục custombuild
  • Lệnh 2: Cập nhật custombuild script
  • Lệnh 3: Lệnh này sẽ khai báo với custombuild sử dụng mariadb 10.6 (file options.conf)
  • Lệnh 4: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MariaDB (Vì chúng ta có 2 tùy chọn 1 là MySQL, 2 là MariaDB).
  • Lệnh 5: Điều chỉnh cấu hình bật tính năng sao lưu database trước khi chạy lệnh cài đặt.
  • Lệnh 6: Bắt đầu cài lại MariaDB theo cấu hình mới.

Một số hình ảnh trong quá trình nâng cấp

CleanShot 2021 10 30 at 11.06.14@2x
Bạn sẽ thấy database được Dump ra.
CleanShot 2021 10 30 at 11.07.25@2x

Bước 3: Kiểm tra lại phiên bản

Sau khi hoàn tất bạn hãy kiểm tra lại phiên bản bằng lệnh bên dưới.

mysqld -V
CleanShot 2021 10 30 at 11.08.07@2x

Nếu bạn muốn kiểm lại các database đã backup bạn hãy vào /usr/local/directadmin/custombuild sẽ thấy một thư mục có tên mysql_backup. Database của bạn sẽ được lưu ở đây khi bạn sử dụng tùy chọn ./build set mysql_backup yes

CleanShot 2021 10 30 at 11.19.14@2x

Chúc bạn thực hiện thành công.

  • Tài liệu tham khảo: https://help.directadmin.com/item.php?id=240

Bài liên quan