Cách tạo tệp ZIP được bảo vệ bằng mật khẩu trong Linux

ZIP là một tiện ích nén và đóng gói tệp rất phổ biến cho các hệ điều hành giống Unix cũng như Windows. Và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện sử dụng lệnh ZIP để đóng gói tệp tin với mật khẩu.

Cài đặt ZIP trên Linux

sudo yum install zip  [On CentOS/RHEL]
sudo dnf install zip  [On Fedora 22+]
sudo apt install zip  [On Debian/Ubuntu]
  

Cách tạo ZIP được bảo vệ bằng mật khẩu trong Linux

Sau khi cài đặt xong bạn có thể sử dụng lệnh zip với tuỳ chọn là -p để đặt mật khẩu cho file. Và cú pháp sẽ như sau

zip -rP my-passwd file.zip filename_folder
  

Tuy nhiên cách trên với tuỳ chọn -p không an toàn vì mật khẩu được hiển thị trên màn hình và nóc ũng được lưu trong tệp lịch sử  ~ .bash_history. Do đó nếu là người dùng root sẽ đọc được mật khẩu này.

Screenshot 2021 05 28 at 17.39.01

Thay vào đó bạn có thể sử dụng một tuỳ chọn khác là -e. Với tuỳ chọn -e thì mật khẩu của bạn sẽ được ẩn, không hiển thị đặt mật khẩu.

zip -re my-passwd file.zip filename_folder
  
Screenshot 2021 05 28 at 17.43.20

Hy vọng bài viết ngắn ngày mang lại điều hữu ích cho các bạn đọc.

Bài liên quan