Hướng dẫn Khôi phục mật khẩu Root MySQL/MariaDB

Trong quá trình sử dụng nếu không may bạn quên mật khẩu root của MySQL/MariaDB hoặc là bạn cần thay đổi lại để bảo mật thì phải thực hiện như thế nào? . Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện thay đổi mật khẩu root đơn giản và nhanh chóng như sau.

Lưu ý: Để đảm bảo tính an toàn dữ liệu, trường hợp bạn thay đổi mật khẩu bạn hãy sao lưu lại Database để dự phòng những rủi ro không mong muốn.

Bước 1: Stop dịch vụ

Đâu tiên trước khi Reset passwd bạn hãy stop dịch vụ đi nhé.

 • MySQL
systemctl stop mysqld
 • MariaDB
systemctl stop mariadb

Bước 2: Bật Safe Mode

Sau đó bạn hãy bật chế độ safe mode với lệnh sau.

mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

Sau khi bật chế độ safe mode bạn hãy login vào mysql/mariadb bằng lệnh mysql

mysql
Screenshot 2021 09 08 at 17.13.08

Bước 3: Thay đổi mật khẩu MySQL/MariaDB

Bước này là bước thực hiện thay đổi mật khẩu.

Sử dụng cú pháp ALTER để thực hiện. Và lưu ý bạn hãy thay đổi my-passwd bằng mật khẩu của bạn.

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'my-passwd';

MariaDB [(none)]> quit;

Như vậy bạn đã thay đổi thành công với mật khẩu mới.

Screenshot 2021 09 08 at 17.16.19

Bước 4: Tắt Safe Mode và khởi động lại dịch vụ

Bây giờ bạn hãy tắt chế độ safe mod đi và khởi động lại dịch vụ để hoạt động.

 • Tắt chế độ safe mode
root@sv:~# mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password:
[1]+ Done          mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking
 • Khởi động lại dịch vụ
systemctl start mariadb
systemctl start mysqld
 • Đăng nhập và kiểm tra.
Screenshot 2021 09 08 at 17.19.28

Như vậy bạn đã hoàn tất các bước thay đổi mật khẩu rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Bài liên quan