WARNING RESTRICT_SYSLOG is disabled. See SECURITY WARNING in /etc/csf/csf.conf

Nếu bạn gặp lỗi WARNING: RESTRICT_SYSLOG disabled trong quá trình khởi động lại CSF và lỗi cụ thể là WARNING RESTRICT_SYSLOG is disabled. See SECURITY WARNING in /etc/csf/csf.conf thì ở TIP này mình sẽ hướng dẫn bạn xử lý như sau.

Screenshot 2021 05 23 at 11.26.14

Cách 1: Thao tác trên giao diện CSF (ConfigServer Security & Firewall)

Bạn truy cập vào CSF tìm đến dòng Firewall Configuration như ảnh bên dưới.

Screenshot 2021 05 23 at 11.28.41

Tiếp theo bạn tìm đến dòng RESTRICT_SYSLOG, tại đây mặc định là 0 bạn hãy chuyển thành 3 và lưu lại. Đây là gia trị được recommended. Sau khi đã đổi hoàn tất bạn hãy khởi động lại CSF.

Screenshot 2021 05 23 at 11.29.20

Cách 2: Thao tác qua lệnh

Nếu máy chủ bạn không có giao diện quản trị. Bạn có thể mở file cấu hình CSF để thực hiện. File cấu hình CSF nằm tại /etc/csf/csf.conf và bạn hãy mở file csf.conf lên và sửa như sau.

Sau khi mở file xong bạn tìm đến dòng RESTRICT_SYSLOG, và chuyển từ 0 sang 3.

Screenshot 2021 05 23 at 11.27.20

Sau đó lưu lại file cấu hình và khởi động lại csf với lệnh csf -r hoặc systemcrt restart csf

Xem thêm các bài viết về CSF

  • How to install CSF (ConfigServer & Firewall) CyberPanel
  • Hướng dẫn cài đặt CSF trên Ubuntu
  • How to install CSF DirectAdmin

Bài liên quan