Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7.

I. Tổng quan

PHP là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để tạo ra các trang web động như là (blog, diễn đàn, trang web báng hàng, thương mại điện tử và ..vv…). PHP ban đầu được tạo ra vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf.

Ở bài viết này mình sẽ Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7 hãy cùng mình xem ở PHP 8 có gì mới và thực hiện cài đặt ra sao nhé.

II. Các bước cài đặt

Để cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7 bạn thực hiện với bước sau.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Việc đầu tiên chúng ta cần làm là SSH vào VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

 • Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.

Bước 2: Cài đặt PHP 8.0

Thêm kho lưu trữ remi

Remi là một kho lưu trữ của bên thứ ba cung cấpc ác gói PHP rpm mới nhất cho RHEL/CentOS. Để bật kho lưu trữ remi bạn hãy cài đặt các gói cấu hình như động kho lưu trữ remi như sau.

yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
  
cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7

Cài đặt PHP 8.0

Sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt gói PHP 8.0 bằng cách kích hoạt tạm thời kho lưu trữ Remi PHP 8.0.

yum install -y --enablerepo=remi-php80 php php-cli
  

Hoặc bạn có thể bật kho lưu trữ Remi PHP 8.0 vĩnh viễn bằng lệnh yum-config-manager và sau đó cài đặt PHP v8.0 với lệnh sau.

yum install -y yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php80
yum install -y php php-cli
  
cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7

Sau khi nhập các lệnh cài đặt hoàn tất bạn chờ ít phút để hệ thống tự động cài đặt. Quá trình diễn ra chỉ mất vài phút và khi hiện thông báo Complete! bạn hãy kiểm tra phiên bản với lệnh sau.

Bước 3: Kiểm tra PHP 8.0

Bạn sử dụng lệnh php -v để kiểm tra phiên bản PHP. Nếu hiện thông báo như ảnh dưới là đã hoàn tất.

[root@template ~]# php -v
PHP 8.0.0 (cli) (built: Nov 24 2020 17:04:03) ( NTS gcc x86_64 )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.0-dev, Copyright (c) Zend Technologies
  
cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7

Bước 4: Cài đặt PHP Extensions

Để một website hoặt một ứng dụng bạn cài đặt lên sẽ cần có các extension tương ứng đi lèm. Phần mở rộng PHP là các thư viện được biên dịch cho phép hỗ trợ mã của bạn.

 • Ví dụ: cài đặt phần mở rộng MySQL PHP sẽ cho phép mã PHP của bạn kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Để cài đặt bạn thực hiện như sau.

Gói PHP extensions thường có định dạng tên như sau php-<extn_name>.

Để cài đặt MySQL bạn có thể cài đặt gói php-mysqlnd  với lệnh sau.

yum install -y --enablerepo=remi-php80 php-mysqlnd

OR

yum install -y php-mysqlnd
  
Screenshot 2020 12 06 at 16.48.02@2x

Khi cài đặt xong bạn thực hiện kiểm tra bằng cách grep extension vừa cài đặt.

php -m | grep -i mysql
  
Screenshot 2020 12 06 at

III. Tổng kết

Như vậy mình vừa hoàn tất bài Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên CentOS 7. Hi vọng bài viết này giúp bạn thực hiện cài đặt thành công PHP 8.0 trên CentOS 7 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở các bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt hoàn chỉnh một máy chủ chạy webserver với PHP 8.0 này nhé.

Nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề website hoặc máy chủ VPS hãy để lại comment hoặc thông tin bên dưới mình sẽ hỗ trợ bạn nhé.

Bài liên quan