sass
  • Triển khai OOCSS dễ dàng với SASS

    Như trong bài viết cách quản lý CSS tối ưu thì mình đã nhắc qua về kỹ thuật viết CSS theo kỹ thuật OOCSS ...

    Như trong bài viết cách quản lý CSS tối ưu thì mình đã nhắc qua về kỹ thuật viết CSS theo kỹ thuật OOCSS (CSS hướng đối tượng) nhằm giúp hạn chế khả năng trùng lặp CSS, cũng như dễ bảo dưỡng nếu sau n ...

    Xem thêm