Shell là gì
  • Hướng dẫn căn bản về Shell

    A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SHELL 1. GIỚI THIỆU VỀ SHELL Khi chúng ta muốn thực hiện một lệnh nào đó trong hệ ...

    A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SHELL 1. GIỚI THIỆU VỀ SHELL Khi chúng ta muốn thực hiện một lệnh nào đó trong hệ điều hành Unix chúng ta cần phải ra lệnh để Unix hiểu được chúng ta muốn làm gì. Việc ra lệnh n ...

    Xem thêm