sudo
  • How to Create a Sudo User on CentOS

    Sudo là lệnh được thiết kể để cho phép người dùng chạy chương trình với những đặc quyền an ninh của người ...

    Sudo là lệnh được thiết kể để cho phép người dùng chạy chương trình với những đặc quyền an ninh của người dùng khác, theo mặc định của root. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ngườ ...

    Xem thêm