Thay cuộn chuột

100.000

  • Cuộn cơ
  • Tùy dòng chuột mà dùng cuộn khác nhau, giá khác nhau
  • Bảo hành 1 tháng
  • Thời gian chờ từ 20′

Tham khảo các dịch vụ sửa chữa khác tại đây