Web Development
 • jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện jQuery, qua đó sẽ giúp bạn hiểu được jQuery là gì? Và tại sao ...

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện jQuery, qua đó sẽ giúp bạn hiểu được jQuery là gì? Và tại sao nên sử dụng jQuery trong các ứng dụng website. Nếu bạn là dân lập trình nói chung và lập trình ...

  Xem thêm
 • jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về selector trong jQuery, qua đó bạn sẽ hiểu khái niệm selector là gì? ...

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về selector trong jQuery, qua đó bạn sẽ hiểu khái niệm selector là gì? Cách sử dụng jQuery selector như thế nào? Chắc hẳn bạn đã nghe qua CSS selector rồi phải không ...

  Xem thêm
 • jQuery event: Sự kiện trong jQuery

  Trong bài này này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện trong jQuery, qua đó bạn sẽ biết cách thêm sự kiện, cũng n ...

  Trong bài này này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện trong jQuery, qua đó bạn sẽ biết cách thêm sự kiện, cũng như danh sách tất cả các sự kiện jQuery thường dùng nhất. Sự kiện trong jQuery thực chất cũng gi ...

  Xem thêm
 • Show() và Hide() trong jQuery

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hàm được dùng để tạo hiệu ứng ẩn và hiển thị trong jQuery, đó là h ...

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hàm được dùng để tạo hiệu ứng ẩn và hiển thị trong jQuery, đó là hàm show() và hide(). Show() và hide() được dùng khá nhiều khi bạn làm việc với jQuery, nó giúp ...

  Xem thêm
 • slideUp() và slideDown() trong jQuery

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hàm dùng để tạo hiệu ứng slide trong jQuery, đó là slideUp và slid ...

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hàm dùng để tạo hiệu ứng slide trong jQuery, đó là slideUp và slideDown. Qua đó sẽ giúp bạn hiểu được khi nào thì nên dùng. Nếu nói đến hiệu ứng slide thì ta phả ...

  Xem thêm
 • fadeIn() và fadeOut() trong jQuery

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm fadeIn và fadeOut trong jQuery, hai hàm này dùng để hiển thị hoặc ...

  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm fadeIn và fadeOut trong jQuery, hai hàm này dùng để hiển thị hoặc ẩn các thẻ HTML với hiệu ứng mờ dần rất đẹp mắt. Không giống như show và hide, fadeIn và fadeOu ...

  Xem thêm
 • jQuery Events - Browser Events

  Trong bài này mình sẽ trình bày về 2 sự kiện trong jQuery liên quan đến các hành động trên trình duyệt br ...

  Trong bài này mình sẽ trình bày về 2 sự kiện trong jQuery liên quan đến các hành động trên trình duyệt browser, đó là  resize và scroll. .resize() Sự kiện này xảy ra khi bạn thay đổi kích thước của tr ...

  Xem thêm
 • jQuery Keyboard Events

  Trong bài này mình sẽ tìm hiểu đến một số sự kiện liên quan đến bàn phím và ta gọi đó là keyboard events. ...

  Trong bài này mình sẽ tìm hiểu đến một số sự kiện liên quan đến bàn phím và ta gọi đó là keyboard events. Ứng với mỗi phím sẽ có ba sự kiện đó là .keydown(), .keypress() và .keyup(). Các sự kiện này t ...

  Xem thêm
 • Bài 05: jQuery Attributes - hasClass()

  Hàm hasClass() dùng để kiểm tra một đối tượng HTML có tồn tại className nào đó hay không? 1. Cú pháp hàm ...

  Hàm hasClass() dùng để kiểm tra một đối tượng HTML có tồn tại className nào đó hay không? 1. Cú pháp hàm hasClass(): $('selector').hasClass(className) Kết quả:  TRUE nếu đối tượng có class truyền vào ...

  Xem thêm
 • Bài 06: jQuery Attributes - html()

  Hàm html() jquery dùng để lấy nội dung HTML bên trong một thẻ nào đó. Nếu selector bạn truyền vào trả về ...

  Hàm html() jquery dùng để lấy nội dung HTML bên trong một thẻ nào đó. Nếu selector bạn truyền vào trả về là một danh sách thì nó sẽ lấy nội dung HTML của phần tử đầu tiên. 1. Cú pháp hàm html() jquery ...

  Xem thêm
 • Bài 02: jQuery Attributes - addclass() - removeclass()

  Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai hàm khá hay và rất hay sử dụng trong jQuery đó là hàm addClass() và ...

  Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai hàm khá hay và rất hay sử dụng trong jQuery đó là hàm addClass() và removeClass(). Trước khi vào bài này thì bạn hãy chắc chắn là đã xem hai bài trước nhé, vì mình ...

  Xem thêm
 • Bài 04: jQuery Attributes - removeAttr()

  Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm attr() trong jQuery để truy xuất thuộc tính nào đó hoặc là gán thuộc ...

  Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm attr() trong jQuery để truy xuất thuộc tính nào đó hoặc là gán thuộc tính nào đó vào thẻ HTML. Tuy nhiên trong thực tế đôi khi ta lại muốn xóa đi thuộc tính nào đó ...

  Xem thêm