Cách dùng :first Selector trong jQuery

First Selector sẽ chọn phần tử đầu tiên trong số các phần tử DOM tìm được.

Selector giả định :first tương đương với :eq( 0 ). Nó cũng có thể được viết thành :lt( 1 ). Trong khi :first sẽ chỉ tìm kiếm một kết quả duy nhất thì :first-child có thể tìm kiếm nhiều kết quả, một cho mỗi phần tử cha.

Chú ý:

 • Bởi vì :First là một Jquery extension và không phải là một phần thiết lập của CSS, các truy vấn sử dụng :First sẽ không thể phát huy hiệu quả của phương thức querySelectorAll(). Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng, trước tiên hãy sử dụng một selector được thiết lập bởi CSS, sau đó sử dụng .filter(":first") để lọc lại kết quả muốn lấy.
 • Các phần tử sẽ được lựa chọn dựa theo thứ tự sắp xếp trong tài liệu.

Cú pháp

jQuery( ":first" )

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ đầu tiên xuất hiện trong tài liệu và đổi màu  chữ cho chúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</title>
    <script src="https://nguyengiatech.com/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại nguyengiatech.com</h1>
  
    <div>
      <p>Đây là thẻ p đầu tiên</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 2</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 3</p>
    </div>
    <div>
      <p>Đây là thẻ p thứ 4</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 5</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 6</p>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p:first" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bài liên quan