Web Hosting

Hosting cá nhân – Tốc độ cao cùng chi phí thấp nhất

 • hostEcon1

  • Dung lượng lưu trữ: 500 MB
  • Băng thông: 15.000 MB
  • Hỗ trợ 01 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không hỗ trợ tên miền song song
  • Hỗ trợ 05 tài khoản Email
  • Hỗ trợ 01 tài khoản FTP
  • 30.000 đ/tháng (1 năm)
  • 27.000 đ/tháng (2 năm)
  • 25.500 đ/tháng (3 năm)

  25.500 đ/tháng

  Đặt mua
 • hostEcon2

  • Dung lượng lưu trữ: 1.000 MB
  • Băng thông: 24.000 MB
  • Hỗ trợ 01 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không hỗ trợ tên miền song song
  • Hỗ trợ 10 tài khoản Email
  • Hỗ trợ 02 tài khoản FTP
  • 45.000 đ/tháng (1 năm)
  • 40.500 đ/tháng (2 năm)
  • 38.250 đ/tháng (3 năm)

  38.250 đ/tháng

  Đặt mua
 • hostEcon3

  • Dung lượng lưu trữ: 1.500 MB
  • Băng thông: 36.000 MB
  • Hỗ trợ 01 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không hỗ trợ tên miền song song
  • Hỗ trợ 15 tài khoản Email
  • Hỗ trợ 03 tài khoản FTP
  • 65.000 đ/tháng (1 năm)
  • 58.500 đ/tháng (2 năm)
  • 55.250 đ/tháng (3 năm)

  55.250 đ/tháng

  Đặt mua

Hosting doanh nghiệp – Giải pháp tốt nhất cho website doanh nghiệp

 • hostBus1

  • Dung lượng lưu trữ: 2.000 MB
  • Băng thông: 35.000 MB
  • Hỗ trợ 01 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không hỗ trợ tên miền song song
  • 120.000 đ/tháng (1 năm)
  • 108.000 đ/tháng (2 năm)
  • 102.000 đ/tháng (3 năm)

  102.000 đ/tháng

  Đặt mua
 • hostBus2

  • Dung lượng lưu trữ: 5.000 MB
  • Băng thông: 90.000 MB
  • Hỗ trợ 03 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không giới hạn tên miền
  • 200.000 đ/tháng (1 năm)
  • 180.000 đ/tháng (2 năm)
  • 170.000 đ/tháng (3 năm)

  170.000 đ/tháng

  Đặt mua
 • hostBus3

  • Dung lượng lưu trữ: 10.000 MB
  • Băng thông: 200.000 MB
  • Hỗ trợ 06 tên miền
  • Không giới hạn tên miền con
  • Không giới hạn tên miền
  • 400.000 đ/tháng (1 năm)
  • 360.000 đ/tháng (2 năm)
  • 340.000 đ/tháng (3 năm)

  340.000 đ/tháng

  Đặt mua